Stephen Hawking ismini duymayan kalmamıştır sanıyorum. Aynı çağda yaşamış olduğumuz en önemli bilim insanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak bu kadar dezavantajlıyken bu denli bilimsel çalışmalar yapabilmiş olması gerçekten hayranlık uyandırıcı. Kendisine çok saygı duymakla birlikte, şimdiye kadar hiç yazdığı kitapları okumak gibi bir isteğim olmamıştı. Bu kitaba da öylesine…

Son zamanlardaki en popüler dizilerden “Masumlar Apartmanı” herkes gibi benim de dikkatimi çekti. Psikolojik sorunları işlediği teması ve gerçek hikayeden uyarlanışı ile merakımı uyandırdı. Biraz araştırdığımda psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabındaki gerçek bir hikayeden uyarlandığını öğrendim ve gidip kitabı aldım.

Gülseren Budayıcığolu uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışmış…

Instagram’da karşıma bolca reklamı çıkan bu kitaba tesadüfen bir kitapçıda, dışarda kolilere konmuş kitaplar arasında rastladım. Şöyle bir göz gezdirdim ve ismi de beni biraz çekti. Doğru isim tercihi ;)

Kitap kişisel gelişim kategorisinde ama bu kategorideki diğer kitaplar gibi sırf okuru gaza getirmek üzerine hazırlanmamış. Sorulara verilen cevaplar kimi…

The term index brings to mind arrays or collections; we can get or set a value of the array by giving the index. If we want a class or struct to have this ability, we would use Indexers. Let’s continue with concrete examples.

Think that you have a class that…

We all coders use var keyword while defining new variables in methods and don’t think whether this usage is an anonymous type definition. If the real meaning is not known, it is generally just used because of being shorter than defined type names. …

Beril Kavaklı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store